ESX מול VIRTUOZZO

# ESX VIRTUOZZO
תמיכה בען וירטואלי כן, קיימת מערכת ניטור שמעבירה את השרתים הוירטואליים בין שרתים פיזיים על מנת לשמר את השרת באויר ללא נפילות. כן, קיימת מערכת ניטור שמעבירה את השרתים הוירטואליים בין שרתים פיזיים על מנת לשמר את השרת באויר ללא נפילות.
ביצועים יכולת ביצועים מהטובות שיש בשוק, איבוד ביצועים אל מול שרת ייעודי של פחות מ 5%. ביצועים טובים מאוד יחסית למערכות המקבילות, איבוד ביצועים אל מול שרת יעודי של כ 12%-15%.
מחיר כ 900$ לרשיון. כ 600$ לרשיון.
GUI ללקוחות אין, את כל השליטה מקבל בעל השרת ואין גישות נוספות ללקוחות שברשותם שרת וירטואלי. ישנו ממשק וואבי שדרכו בעל שרת וירטואלי יכול להגדיר פייר וואל "חומרתי" וגיבויים וכו.
יציבות מהמערכות היציבות ביותר בעולם, כיום ניתן לעדכן רכיבי חומרה תוך כדי עבודה של השרת הוירטואלי ולאחר סיום השינויים הם נכנסים לתוקף, ללא צורך בריסטארט (תלוי מערכת הפעלה לשרת הוירטואלי) שינויי חומרה לשרת וירטואלי מצריכים כיבוי של השרתצ הוירטואלי.
GUI ממשק משתמש טוב, אך מורכב, יש צורך בידע טכני רק בשביל להבין את המשמעות של הנתונים וההגדרות. ממשק פשוט מאוד, בא לפשט את האפשרויות למינימום, אך ניתן להגיע להגדרות מתקדמות.